GEVAREN ROND DE VOGELHUT

kids

DE TURELUUR

Bron: SoortenBank
© Astrid Kant

De tureluur is goed te herkennen aan zijn lange, rode poten.
In de winter op het wad, in de lente met zijn nest in lang gras.

Vanaf half april maakt de tureluur haar nest. Dat nest ligt erg goed verborgen. Het ligt vaak heel dicht bij het nest van een kievit. Dan helpen buurman en buurvrouw kievit mee om vliegende rovers (zoals kraaien en buizerds) weg te jagen, als deze te dicht bij het nest komen.


eerste eitjes van de tureluur

© Rob en Zwaan Beijk

zo ziet het nestje er twee weken later uit

© Obe Brandsma

tureluurkuikens, net uit het ei

© Obe Brandsma

video van de tureluur

© natuurdigitaal - van de dvd 'onze weidevogels'