GEVAREN ROND DE VOGELHUT

kids

EN ANDERE WEIDEVOGELS...

Ook van enkele eendensoorten kun je nesten vinden in de wei. Soms broeden ze dicht tegen een sloot of een vaart aan, maar ook wel midden in een weide. Eenden zijn watervogels, maar dus ook een beetje weidevogels.

Bron: SoortenBank

Een eendensoort die je in de wei kunt tegenkomen is de wilde eend. Die kennen jullie vast wel. Hieronder een foto van kuikentjes van de wilde eend. Probeer ze maar eens te tellen!

Gelukkig gaan kleine eendjes heel snel nadat ze uit het ei zijn gekropen, op weg naar een sloot in de buurt. Onder leiding van moeder eend. In het water is het veiliger dan op het land.

kuikens wilde eend

© Obe Brandsma

video van de wilde eend

© natuurdigitaal.nl - van de dvd 'onze weidevogels'

Andere eenden die in het weiland kunnen broeden:

Bron: SoortenBank
  • de slobeend
  • de krakeend
  • de kuifeend
  • de zomertaling

eitjes van de slobeend

© Rob en Zwaan Beijk

video van de slobeend

© natuurdigitaal.nl - van de dvd 'onze weidevogels'

video van de kuifeend

© natuurdigitaal.nl - van de dvd 'onze weidevogels'

video van de zomertaling

© natuurdigitaal.nl - van de dvd 'onze weidevogels'

En dan zijn er nog verschillende kleine vogeltjes die hun nestje in het weidegras maken. Die vogeltjes gedragen zich net als vogeltjes met nesten in de boom. De kuikens blijven op het nestje en worden door de ouders gevoerd, totdat ze uit kunnen vliegen.

Bij de grote weidevogels hebben we verteld, dat de kuikens nestvlieders heten. Ze verlaten binnen enkele uren het nest, nadat ze uit het ei zijn gekropen.

Kuikens van de kleinere weidevogels blijven dus op het nest.

Hoe worden die kuikentjes genoemd, denk jij?

Ga met de muis hier overheen voor het antwoord

Nestblijvers.


Bron: SoortenBank

Zo'n klein vogeltje is bij voorbeeld de gele kwikstaart. Een prachtig vogeltje. Het lijkt wel een ontsnapte kanarie! Vooral het mannetje is fel geel.

mannetje gele kwikstaart

© Rob en Zwaan Beijk

de eitjes van de gele kwikstaart

© Rob en Zwaan Beijk

en later de kuikentjes in dat nestje

© Astrid Kant

video van de gele kwikstaart

© natuurdigitaal.nl - van de dvd 'onze weidevogels'

Weet jij waarom het mannetje van sommige vogelsoorten meer opvallende kleuren hebben dan het vrouwtje?

Ga met de muis hier overheen voor het antwoord

Er zijn twee belangrijke redenen dat de mannetjes vaak mooier zijn dan de vrouwtjes.
Het mannetje moet indruk maken op het vrouwtje. Het vrouwtje kan kiezen tussen vele mannetjes, en ze kiest voor de man die het meest opvalt. Omdat de mooiste dieren ook vaak het gezondste zijn, zal ook het nageslacht sterker zijn. Dus het vrouwtje heeft een goede reden om voor een sterke en opvallende man te kiezen.
De tweede reden: bij sommige vogels broedt alleen het vrouwtje de eitjes uit. Zij moet zo onzichtbaar mogelijk zijn, zodat roofdieren haar niet kunnen opmerken.
Bij de weidevogels zitten het vrouwtje en het mannetje alle twee om de beurt op de eieren. Het vrouwtje broedt vaak overdag. Daarom moet ook zij zo onopvallend mogelijk zijn, zeker voor overvliegende roofvogels.


En kun je nog andere vogels noemen, waarbij het mannetje veel meer opvalt dan het vrouwtje?

Ga met de muis hier overheen voor het antwoord

pauw
fazant
merel
Bron: SoortenBank

Ook de roodborsttapuit en de graspieper kun je zo maar met een nestje of kuikens in de wei tegenkomen.

graspieper

© Rob en Zwaan Beijk

nest graspieper; later lagen er 7 eitjes

© Ynske Ypma

video van de graspieper

© natuurdigitaal.nl - van de dvd 'onze weidevogels'

Zo nu en dan broedt er nog een paapje of een veldleeuwerik bij ons in het open veld. Helaas zijn er van deze soorten nog maar heel weinig dieren over. Ook de watersnip en de kemphaan komen we in het Staphorsterveld en de IJsseldelta niet of nauwelijks meer tegen.