GEVAREN ROND DE VOGELHUT

kids

PRIVACYVERKLARING

Werkgroep De Weidevogelwacht respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor uitwisseling van informatie over de weidevogelbescherming en alleen met jouw toestemming. Werkgroep De Weidevogelwacht zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Doelen en gegevensverwerking:

Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van jou nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om mailings met info over data van excursies, adressen van het verkoop van ons boek, enz.

Wetgeving:

Werkgroep De Weidevogelwacht is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar contacten. Werkgroep De Weidevogelwacht verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.

Categorieën:

De volgende categorieën van persoonlijke gegevens mogen door Werkgroep De Weidevogelwacht worden behandeld: contactgegevens (naam, voornaam, fysiek adres, leeftijd, e-mail, mobiel nummer enz.)

Veilig:

Tijdens je bezoek op onze site wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Formulieren kunnen daarom veilig ingevuld en verstuurd worden, zonder dat deze door derden worden bekeken.

Wie behandelen jouw gegevens binnen Werkgroep De Weidevogelwacht:

Alleen de leden van de Werkgroep De Weidevogelwacht zullen de persoonlijke gegevens van de contacten gebruiken.

Geheimhouding:

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Rechten van bezoekers en onze contacten:

Als bezoeker of contact van onze website heb je het recht om je tot Werkgroep De Weidevogelwacht te richten met de vraag of wij jouw gegevens verwerken. Werkgroep De Weidevogelwacht zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. Je hebt tevens het recht, door middel van een tot Werkgroep De Weidevogelwacht gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Doorlinken via onze website:

De website van Werkgroep De Weidevogelwacht kan koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van Werkgroep De Weidevogelwacht vallen. Werkgroep De Weidevogelwacht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Werkgroep De Weidevogelwacht met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Cookies:

Onze site maakt géén gebruik van cookies.

Tot slot:

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek aan de website? Stuur dan een e-mail naar info@deweidevogelwacht.nl . We zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Werkgroep De Weidevogelwacht kan deze privacyverklaring tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.